За нас   Цени   Меню   Условия за записване   Пунктове   Контакти  
 

Ценоразпис

ВИД МЕНЮ

1 ден

5 дни

6 дни

7 дни

20 дни

24 дни

28 дни

До 1 г/220гр

6,00лв

27,50лв

32,40лв

37,10лв

104,00лв

120,00лв

137,20лв

До домашен адрес

5,50лв/ден

5,40лв/ден

5,30лв/ден

5,20лв/ден

5,00лв/ден

4,90лв/ден

До 1 г/220гр

4,50лв

30,10лв

Пункт

4,30лв/ден

1-3г/ 220гр

6,00лв

27,50лв

32,40лв

37,10лв

104,00лв

120,00лв

137,20лв

До домашен адрес

5,50лв/ден

5,40лв/ден

5,30лв/ден

5,20лв/ден

5,00лв/ден

4,90лв/ден

1-3г/220гр

4,50лв

30,10лв

Пункт

4,30лв/ден

1-3г /300гр

6,50лв

30,00лв

34,80лв

39,90лв

    112,00лв

132,00лв

151,20лв

 

5,40лв/ден

До домашен адрес

6,00лв/ден

5,80лв/ден

5,70лв/ден

5,60лв/ден

5,50лв/ден

1-3г/300гр

5,00лв

33,60лв

Пункт

4,80лв/ден

3 до 7 г/250гр

7,00лв

32,50лв

37,80лв

43,40лв

До домашен адрес

6,50лв/ден

6,30лв/ден

6,20лв/ден

3 до 7г/250гр

5,50лв

35,00лв

Пункт

5,00лв/ден

Цените са с включено ДДС