За нас   Цени   Меню   Условия за записване   Пунктове   Контакти  
 

Ценоразпис

ВИД МЕНЮ

1 ден

5 дни

6 дни

7 дни

20 дни

24 дни

28 дни

До 1 г/220гр

6,50лв

30,00лв

35,40лв

40,60лв

114,00лв

132,00лв

151,20лв

До домашен адрес

6,00лв/ден

5,90лв/ден

5,80лв/ден

5,70лв/ден

5,50лв/ден

5,40лв/ден

До 1 г/220гр

5,00лв

 

 

 

Пункт

1-3г/ 220гр

6,50лв

30,00лв

35,40лв

40,60лв

114,00лв

132,00лв

151,20лв

До домашен адрес

6,00лв/ден

5,90лв/ден

5,80лв/ден

5,70лв/ден

5,50лв/ден

5,40лв/ден

1-3г/220гр

5,00лв

 

Пункт

1-3г /300гр

7,00лв

32,50лв

37,80лв

43,40лв

    122,00лв

144,00лв

165,20лв

 

5,90лв/ден

До домашен адрес

6,50лв/ден

6,30лв/ден

6,20лв/ден

6,10лв/ден

6,00лв/ден

1-3г/300гр

5,50лв

Пункт

3 до 7 г/250гр

7,50лв

35,00лв

40,80лв

46,90лв

 

 

 

До домашен адрес

7,00лв/ден

6,80лв/ден

6,70лв/ден

3 до 7г/250гр

6,00лв

 

 

 

Пункт

 

Цените са с включено ДДС